A Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok

Pályázat címe Pályázat kódja Elnyert támogatás
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2022 MFP-ÖTIK/2022 34.552.539 Ft
Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 2022 MFP-OJKJF/2022 5.979.923 Ft
Önkormányzati járdaépítés/ felújítás támogatása 2022 MFP-BJA/2022 9.999.874 Ft
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása 2022 MFP-KEB/2022 1.999.999 Ft
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021 MFP-UHK/2021 21.265.157 Ft
Temetői infrastruktúra fejlesztése 2020 MFP-FVT/2020 4.999.266 Ft
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése 2020 MFP-TFB/2020 14.999.648 Ft
Orvosi rendelők fejlesztése 2020. MFP-HOR/2020 26.673.376 Ft
Óvodafejlesztés 2019 MFP-FOB/2019 8.276.498 Ft
Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása 2019 MFP-BJA/2019 4.996.099 Ft
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására 2019 MFP-KKE/2019 7.088.512 Ft